XOJ2A Odborný cizí jazyk 2 - Angličtina

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Siran Agadzhanyan (cvičící)
Gerald Robert Cohl (cvičící)
Mgr. Jiří Mánek (cvičící)
Garance
Mgr. Siran Agadzhanyan
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
XOJ2A/Meetings: St 8:00–9:30 B2.333, S. Agadzhanyan
XOJ2A/Presentations: Út 8:00–9:30 B2.445, J. Mánek
XOJ2A/Finance: St 11:30–13:00 B2.336, G. Cohl
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Odborný cizí jazyk 2 - Angličtina je rozvíjení komunikačních a prezentačních dovedností studentů v oblasti odborné angličtiny či v situacích spojených s profesním uplatněním studentů.
Osnova
 • Osnova seminářů:
  Varianta I. - MEETINGS
  1. Participating in meetings, The three stages of a successful meeting
  2. Formal meetings, Organizing a meeting
  3. Informal meetings, Making informal meetings effective
  4. Leading an informal team meeting,
  5. Networking, Being interested, positive and interesting
  6. Job interviews, How to be a successful candidate
  7. How to be an effective interviewer
  8. Teleconferencing, Leading a teleconference
  9. Negotiating, Three principles of negotiating
  10. Appraisals
  11. Setting objectives
  12. Giving and receiving feedback
  Varianta II. - PRESENTATIONS
  1. Preparing your presentation, Planning your presentation
  2. Structuring your presentation, Practising your presentation
  3. Introducing your presentation, Using the core structure
  4. Delivering your message, Guiding your audience
  5. Using visual aids, Designing visual aids
  6. Concluding, Making a final impression
  7. Handling questions,
  8. The LEVER model
  9. Bringing it alive!
  10. The ABCD model
  11. The PEEP model
  12. Dealing with nerves
  Varianta III. - FINANCE
  1. Choosing jobs, What can you expect from a career in banking?
  2. Researching financial employers, The banking code
  3. Personal finance, Customer complaints
  4. Company financial services, Controlling business expenses
  5. Economic indicators, A memo
  6. Presenting figures, Explaining trends and their causes
  7. Investing in emerging markets, Interpreting data, presenting data
  8. Economic cycles, The IMF and World Bank
  9. Economic sectors, Regional development agencies
  10. Primary sector, Investment decisions
  11. Secondary sector, Competing in the global economy
  12. Tertiary sector, Services
  Varianta IV. - TELECOMS AND IT
  1. Convergence in telecoms and IT
  2. Convergence in business, A converged future
  3. Mobility
  4. Mobile devices, Mobile technology
  5. Software
  6. Project management
  7. Networking
  8. Global infrastructure
  9. Data centres and security
  10. Services
  11. Media
  12. Society, Healthcare, Surveillance
Literatura
  povinná literatura
 • Studijní materiály distribuované v průběhu výuky vyučujícím, v elektronické podobě k dispozici v IS/STAG. info
 • ARKHALNGELSKA TETIANA. Odborný cizí jazyk 2 ? Finance. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • ARKHALNGELSKA TETIANA. Odborný cizí jazyk 2 ? Meetings. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • ARKHALNGELSKA TETIANA. Odborný cizí jazyk 2 - Presentations. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • HUGHES, J., MALLETT, A. Successful Meetings. Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-476839-9. info
 • HUGHES, J., MALLETT, A. Successful Presentations. Oxford University Press., 2012. ISBN 978-0-19-476835-1. info
 • CLARK, R., BAKER, D. Finance 1. Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-456993-4. info
 • RICCA-MCCARTHY, T., DUCKWORTH, M. English for Telecoms and Information Technology. Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-456990-6. info
  doporučená literatura
 • MURPHY, R. English Grammar in Use 4th Edition with Answers. Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-0-521-18906-4. info
 • SWAN, M. a WALTER, C. English Grammar Course - Basic. Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-442-0778. info
Metody hodnocení
Předpokladem pro zapsání předmětu je jazyková úroveň B1 dle Evropského referenčního rámce pro studium jazyků.
Požadavky na absolvování předmětu: prezentace z ekonomicko-manažerské oblasti, průběžný test, zápočtový test, ústní zkouška
Zapojení se do mezinárodních aktivit školy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2022/XOJ2A