XMMR Metody multikriteriálního rozhodování

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2020
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami vícekriteriálního rozhodování a postupů, jak řešit úlohy z oblasti výběru nejvýhodnější varianty řešení zadaného projektu. Při řešení rozhodovacích problému se často setkáváme s případy, kdy optimální rozhodnutí musí vyhovovat více než jednomu kritériu. Zadaná kritéria mohou mít kvantitativní i kvalitativní charakter, mohou být maximalizační i minimalizační a mohou být i navzájem konfliktní. Studenti v předmětu získají znalosti jak takovéto úlohy v praxi řešit. Podrobně jim budou vysvětleny teoretické postupy, které budou aplikovány na konkrétních příkladech.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Podstata a pojmy vícekriteriální analýzy
  2. Hodnotová analýza
  3. Klasifikace kritérií
  4. Vícekriteriální rozhodování v podmínkách jistoty
  5. Metody stanovení rozhodovacích kritérií
  6. Metody stanovení důležitosti kritérií
  7. Metody stanovení pořadí variant
  8. Analýza citlivosti preferenčního pořadí variant
  9. Vícekriteriální rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty
  10. Znalostně orientované metody vícekriteriálního rozhodování
  11. Fuzzy-logické modelování vícekriteriálního rozhodování
  12. Fuzzy-logický expertní systém pro podporu rozhodování
Literatura
  povinná literatura
 • FOTR, J., DĚDINA, J. a HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. Praha: EKOPRESS, 2003. ISBN 80-86119-69-6. info
 • BROŽOVÁ, H., HOUŠKA, M. a ŠUBRT, T. Modely pro vícekriteriální rozhodování. Praha: CREDIT, 2003. ISBN 80-213-1019-7. info
 • FIALA, P., JABLONSKÝ, J. a MAŇAS, M. Vícekriteriální rozhodování. Praha: VŠE, 1994. ISBN 80-7079-748-7. info
  doporučená literatura
 • FRIEBELOVÁ, J. a KLICNAROVÁ, J. Rozhodovací modely pro ekonomy. České Budějovice: JČU, 2007. ISBN 978-80-7394-035-5. info
 • JABLONSKÝ, J. a DLOUHÝ, M. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-49-5. info
Informace učitele
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab6409154a8834c9dae3cce651ee38bf2%40thread.tacv2/conversations?groupId=f5ab47bc-8935-4342-9241-68028cc9f0c9&tenantId=ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b
Požadavky ke splnění předmětu:
- vypracování zadaných úloh
- aktivní účast na cvičení
- písemná zkouška
- ústní dozkoušení
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2020/XMMR