XAPS Architektura počítačových systémů

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2020
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Jaromír Berka (přednášející)
Ing. David Tesařík (přednášející)
Ing. Jaromír Berka (cvičící)
Ing. David Tesařík (cvičící)
Ing. Lukáš Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Lukáš Pavlík, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat základní přehled o pojmech z oblasti počítačů a jejich architektury, informatiky a informačních technologií. Studenti se seznámí s počítačovým vybavením a základními principy, na kterých hardware a software funguje. Student se bude orientovat v architektuře počítačových systémů, bude umět spravovat počítačové systémy a navrhnout jejich optimální konfiguraci.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Význam abstrakce, reprezentace a interpretace informací, Booleovská logika
  2. Data, informace a znalosti, zobrazení informace v počítačových systémech
  3. Číselné soustavy a operace s nimi
  4. Základní princip počítače, rozdělení na HW a SW, jejich vzájemná dělba a synergie
  5. Von Neumannova architektura, generace a typy počítačů
  6. Druhy pamětí, RAM, ROM, CPU, charakteristika, typy procesorů, registry, instrukce
  7. Pevné a přenosné disky, jejich struktura, technologie pro uložení dat
  8. Hlavní deska počítače, propojení bloků, sběrnice, řadiče, přídavné karty, BIOS
  9. Periferní zařízení, jejich klasifikace a základní vlastnosti
  10. Grafické adaptéry a zobrazovací jednotky, jejich principy, grafika
  11. Účel SW, jednotlivé vrstvy - rozhraní, logika, datové struktury
  12. Klasifikace softwaru, licenční politika
Literatura
  povinná literatura
 • KLEMENT, M. Počítačové komponenty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4565-6. info
 • NULL, L. a J. LOBUR. The Essentials of Computer Organization and Architecture. Burlington: Jones and Bartlett Publishers, 2015. ISBN 978-93-808-5394-9. info
 • KUBÁTOVÁ, H. Struktura a architektura počítačů s řešenými příklady. Praha: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-010-5191-7. info
  doporučená literatura
 • HENNESSY, J. L. a D. A. PATTERSON. Computer Architecture: A Quantitative Approach. Waltham: Morgan Kaufman/Elsevier, 2017. ISBN 978-01-281-1905-1. info
 • DUMAS II, J. D. Computer architecture: fundamentals and principles of computer design. Boca Raton: CRC Press, 2016. ISBN 978-14-987-7271-6. info
 • PECINOVSKÝ, J. a R. PECINOVSKÝ R. Office 2016: Průvodce uživatele. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5691-2. info
 • STALLINGS, W. Operating Systems: Internals and Design Principles. New Jersey: Prentice Hall, 2014. ISBN 978-01-338-0591-8. info
 • HRONEK, J. Úvod do výpočetní techniky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. info
Informace učitele
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a85024f5ecc5b42ca898a8938fb475835%40thread.tacv2/conversations?groupId=3870d3f9-5d5a-488c-99e9-d142fadba011&tenantId=ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b
Zápočet: aktivní účast na cvičení, vypracování seminární práce
Zkouška: písemný test, ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2020/XAPS