XAM Matematické aplikace v ekonomii

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2020
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Štěpánka Titzová (přednášející)
doc. RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Veronika Říhová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům exaktní nástroje pro oblast aplikací matematiky ve finanční sféře, které jsou bezprostředně využitelné v oblasti ekonomiky a managementu. V rámci výuky je kladen důraz i na softwarové nástroje, využitelné pro tyto aplikace. Student je po úspěšném absolvování předmětu schopen: vysvětlit základy finanční matematiky a různé principy úročení, využít tyto principy u základních problematických oblastí finanční matematiky a aplikovat získané znalosti i na další problémové oblasti ve finanční a bankovní praxi. V rámci předmětu je také kladen důraz na analýzu jednotlivých možností pro správné finanční rozhodování.
Osnova
 • 1. Časové řady a jejich aplikace
  2. Indexy
  3. Základní pojmy ve finanční matematice
  4. Posloupnosti
  5. Jednoduché úročení a jeho aplikace
  6. Složené úročení
  7. Investiční rozhodování
  8. Spoření
  9. Důchody
  10. Splácení úvěru
  11. Obligace a akcie
  12. Využití Wolfram Alpha v matematických aplikacích
Literatura
  povinná literatura
 • PRÁŠILOVÁ, M. Finanční a pojistná matematika. info
 • KUBOVÁ, P. Finanční a pojistná matematika. info
 • BOHANESOVÁ, E. Finanční matematika. info
 • ŠOBA, O., ŠIRŮČEK, M. Finanční matematika v praxi. info
 • ŘÍHOVÁ VERONIKA. Matematické aplikace v ekonomii. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
  doporučená literatura
 • SIMERSKÁ, C. Finanční matematika. info
 • BEZVODA, V., BLAHUŠ, P. Finanční matematika a statistika. info
Informace učitele
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaf5b40b0422b4348a23d396092c7b269%40thread.tacv2/conversations?groupId=4666c6bc-d744-404c-a950-d935e8cc0117&tenantId=ed27fc21-8d98-4df9-af69-7fce8cea652b
Požadavky ke splnění předmětu:
- aktivní účast na cvičeních
- průběžné testy
- písemná zkouška
- ústní dozkoušení
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2020/XAM