XAHET History of Economic Thought

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2022
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Miroslava Čechová Závadská, BSc., MSc. (přednášející)
Ing. Eva Jílková, Ph.D. (přednášející)
Dr. Miroslava Čechová Závadská, BSc., MSc. (cvičící)
Ing. Eva Jílková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Dr. Miroslava Čechová Závadská, BSc., MSc.
Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
The aim of the course is to acquaint students with the history of the development of economic analysis, and thereby lay the foundations of economic theory as a theoretical reflection of constantly developing real economic life. The students will get familiarized with the development of economic thought from antiquity to the present. They will be able to discuss and assess the contribution of individual economic trends for the development of economic thought. Great emphasis is placed on acquiring knowledge of the essential differences between the neoclassical economics and Keynesianism and on the summary of the effects of Keynesian theory crisis in the 1970's. An integral part of the course is the explanation of the origin of contemporary theories and the efforts to formulate fundamental differences of economic trends outside the mainstream of economic thought. The origin and development of economic thought until the origin of the classical school. Characteristics of the classical economics and its main leaders. Utopian socialism. Economic school of K. Marx. Neoclassical economics and the causes of its crisis. J. M. Keynes and the development of Keynesianism after World War II. Sources of conservative economics and its main trends. Alternative economic theories (the socialist concepts, J. Schumpeter, institutionalism, etc.). Neo-neo-classical synthesis (P. A. Samuelson, J. Hicks). New classical macroeconomics (R. Lucas). Economic thought in the present
Osnova
 • 1. The subject, function and periodization of the history of economic analysis, the theory of economics evolution
  2. Prehistory of economics formation
  3. Mercantilism and cameralism
  4. Classical political economy
  5. Alternative theory of economic thought of the 19th century
  6. Marginalism and the neo-classical school
  7. Institutional economics
  8. Macroeconomic theory of J. M. Keynes
  9. Keynesian macroeconomic tradition
  10. The Chicago school and monetarism
  11. Supply side economics, public choice theory, neo-neo-classical synthesis
  12. New classical macroeconomics and current economic thought
  The lectures which mostly take the form of lectures with discussion, interactive lectures or lectures supported by multimedia, are based in particular on the information-receptive method, verbal methods (description, explanation), the methods of demonstration (graphic and schematic representation, dynamic projection). The exercises are based, in particular, on the interactive dialogue and participatory methods.
Literatura
  povinná literatura
 • The History of Economic Thought [online]. info
 • BARBER, W. J. History of Economic Thought. Hanover, United States: University Press of New, 2009. ISBN 0819569380. info
 • EKELUND, R. B. and R. F. HE?BERT. A History of Economic Theory and Method. Long Grove, Ill.: Waveland Press, 2007. ISBN 978-15-776-6486-4. info
  doporučená literatura
 • SMITH, A. The Wealth of Nations: A Selected Edition for the Contemporary Reader. Abridged. Oxford, United Kingdom: John Wiley, 2010. ISBN 0857080776. info
 • HAYEK, F. A. von and B. CALDWELL. The road to serfdom: text and documents. Definitive ed. Chicago: University of Chicago Pr, 2007. ISBN 0226320553. info
 • FRIEDMAN, Milton a Rose D. FRIEDMAN. Capitalism and freedom. 40th anniversary ed. hicago: University of Chicago Press, 2002. ISBN 0226264211. info
 • MARX, K. and D. FERNBACH. Capital. 2nd ed. London, United Kingdom: Penguin Books, 1993. ISBN 0140445692. info
 • KEYNES, J. M. The general theory of employment, interest, and money. San Diego: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1991. info
Metody hodnocení
Zápočet: účast na cvičení, semestrální práce (prezentace / písemná práce) dle zadání vyučujícího
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2022/XAHET