XAEC Ethics and Corporate Social Responsibility of Small and Medium-Sized Enterprises

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dagmar Halová (přednášející)
Mgr. Dagmar Halová (cvičící)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc
Rozvrh
Út 15:15–16:00 B2.445
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
XAEC/01: Út 16:05–16:50 B2.445, D. Halová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
The aim of the course is to acquaint students with the ethical roots and the current ethical principles in Europe and in the Czech Republic. With regard to the ethical dimension of the company to explain the emergence of the phenomenon of corporate social responsibility (CSR) and the voluntary nature of CSR. To demonstrate the differences between corporate social responsibility of SMEs and of large companies or multinational corporations. To show the importance of CSR for SMEs and the possibility of education in this area.
Výstupy z učení
Student umí definovat základní etické pojmy a orientovat se v základních etických přístupech. Dále je si vědom hrozeb a faktorů, které mohou významně ovlivňovat jeho jednání. Student je schopen rozvíjet svou morální způsobilost a své prosociální jednání v oblasti vzájemného styku veřejných institucí a občanů s ohledem na etické aspekty jejich interakcí. Student aplikuje různé přístupy při řešení etických dilemat a problémů.
Osnova
 • 1. Ethical roots of European culture - the Ancient times
  2. Ethical roots of European culture - Judaism
  3. Ethical roots of European culture - Christianity
  4. Current ethical principles
  5. Cultural patterns of contemporary society
  6. Default ethical dimension in CSR
  7. Ethical approach in CSR - Europe in comparison with the USA
  8. Voluntary nature of CSR as an ethical indicator
  9. Diversity of large and small enterprises in introducing and implementing CSR
  10. European standards of CSR in relation to small and medium-sized enterprises
  11. Education of small and medium sized enterprises in the area of CSR
  12. Self-education and self-promotion of small and medium sized enterprises in the area of CSR
  The course is base especially on the dialogical verbal methods, reproductive method, the method of problem interpretation and the heuristic method. Within the practical application of knowledge and the solution of case studies, the dialogue participatory methods are mostly used.
Literatura
  povinná literatura
 • CRANE, A. and D. MATTEN. Business Ethics. Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-956433-0. info
 • ISO 26000:2010. Guidance on Social Responsibility. Geneva: International Organization for Standardi, 2010. info
 • DesJARDINS, J. An Introduction to Business Ethics. New York: The McGraw Hill companies, 2009. ISBN 978-0-07-353581-4. info
  doporučená literatura
 • SCHWARTZ, M. S. Business Ethics: An Ethical Decision-Making Approach. New York: Wiley & Sons, 2017. ISBN 9781118393437. info
 • WERTHER, William a David B. CHANDLER. Strategic Corporate Social Responsibility. Stakeholders in a Global Environment. London: SAGE Publications, 2011. ISBN 978-14-129-1372-0. info
 • JENKINS, Heledd. A 'Business Opportunity' Model of Corporate Social Responsibility for Small- and Medium-sized Enterprises. Business Ethics: A European Review. 2009. info
Metody hodnocení
Zápočet: účast na cvičeních, aktivita na cvičeních, vyplnění dotazníku CSR pro jednotlivce a dotazníku pro malé a střední podniky, písemná analýza dotazníků formou seminární práce.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován naposledy.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2021, zima 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2023/XAEC