XADT Diploma Thesis

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2021
Rozsah
0/1/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Omar Ameir, Ph.D. (cvičící)
Ekaterina Chytilova, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová (cvičící)
Ing. Michal Menšík, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vít Pászto, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA (cvičící)
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (cvičící)
doc. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Štefan Kolumber, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lukáš Pavlík, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Lenka Prachařová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Wossala, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vypracovat pod vedením vedoucího práce diplomovou práci. Diplomovou prací student prokazuje svou schopnost samostatné práce s odbornou literaturou, formulace problému a vědeckého přístupu k řešené problematice v rámci studovaného studijního programu. Student prokazuje svou schopnost vyřešit unikátní problém z oblasti činnosti podniku anebo problém obecnějšího ekonomicko-manažerského charakteru, zaměřený zejména na zvolenou specializaci studia, dále prokazuje schopnost stanovit cíl a zvolit vhodné metody pro řešení problému, včetně analýzy a syntézy poznatků, vytvářet nové myšlenky a rozhodovat se pro vhodná řešení. Student také prokazuje svou schopnost správně strukturovat rozsáhlejší vědecký text a komunikovat slovem i písmem v rodném jazyce. The aim of the course is to produce a diploma thesis under the guidance of a thesis supervisor. Through the thesis the student shall demonstrate his/her ability to work independently with the scientific literature, to formulate the problem and to apply a scientific approach to the study programme-related issues. The student demonstrates his/her ability to solve a unique business-related problem or a more general economic or management issue. The student also proves his/her ability to set an objective of the thesis and of his/her work and to choose the appropriate methods for solving the problem including the analysis and synthesis of knowledge. Further (s)he shows his/her ability to develop new ideas and make decisions for appropriate solutions. The student also demonstrates his/her ability to properly structure an extensive scientific text and communicate in words and letters in the foreign language.
Osnova

 • 1. Specifikace odborného problému
  2. Stanovení cílů práce
  3. Popis metodiky práce
  4. Rešerše
  5. Zpracování literatury a pramenů
  6. Vlastní řešení zpracovávané problematiky
  7. Sepsání diplomové práce
  1. Specification of the problem
  2. Determination of objectives
  3. Description of the methodology
  4. Background research
  5. Processing literature and sources
  6. Application of theoretical knowledge to practical solution of the topical issue
  7. Structuring and elaborating the thesis
  The course takes the form of individual consultations with the supervisor of the student's thesis.
Literatura
  povinná literatura
 • ISO 690:2010. Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. 3rd ed. Geneva: International Organization for Standardi. info
 • LUDVÍKOVÁ P. a I. KOVAČIČINOVÁ. Kvalifikační práce na MVŠO. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • TENSEN, B. Research strategies for a digital age. 5th ed. Boston, MA: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-305969407. info
 • JONKER, J. and B. J. W. PENNINK. The essence of research methodology: a concise guide for master and PhD students in management science. London: Springer, 2010. ISBN 978-3-540-71658-7. info
  doporučená literatura
 • Literature and other sources to the topic recommended by the thesis supervisor. info
 • EVANS, D., P. GRUBA and J. ZOBEL. How to write a better thesis. 3rd. ed. Cham: Springer, 2014. ISBN 9783319042855. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Zápočet: aktivní spolupráce s vedoucím práce, vypracování rešerše, nastudování literatury a dalších pramenů, stanovení cíle práce, návrh osnovy práce, popis metodiky práce, předložení konceptu diplomové práce
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2021/XADT