XZMM Znalostní a mezinárodní management

Moravian Business College Olomouc
Winter 2022

The course is not taught in Winter 2022

Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Omar Ameir, Ph.D. (lecturer)
Ing. Štefan Kolumber, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Contact Person: Ing. Omar Ameir, Ph.D.
Supplier department: Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je podat ucelený výklad problematiky managementu znalostí od základních pojmů, přes některé metody a nástroje jeho zavádění a zejména využití v praxi institucí v ČR i v zahraničí. Dále se studenti seznámí se základními charakteristikami a specifiky mezinárodního managementu. Hlavní důraz je kladen na principy managementu mezinárodně působících podnikatelských subjektů v současném měnícím se globálním podnikatelském prostředí. Studenti budou dále seznámeni se základními možnostmi působení podnikatelských subjektů na mezinárodních trzích.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Informační pyramida základních pojmů: Data – informace – znalosti – moudrost. Paterovo pravidlo. Kritické faktory úspěchu, model "7S".
 • 2. IS/ICT, znalostní zázemí organizace. Koncept "Učící se organizace", P. Senge: "Pátá disciplína". Základní procesy učení.
 • 3. Synergický efekt. Úrovně práce se znalostmi. Znalostní ekonomika a EU.
 • 4. Specifické vlastnosti znalostí. Klasifikace znalostí. Principy systémového myšlení a jejich uplatnění v manažerské praxi.
 • 5. Intelektuální kapitál (koncepce, komponenty, klasifikace intelektuálního kapitálu (znalostních zdrojů), aplikace modelu intelektuálního kapitálu).
 • 6. Mezinárodní management. Mezinárodní podnikatelské prostředí. Mezinárodní organizace.
 • 7. Hlavní trendy v mezinárodním podnikatelském prostředí ovlivňující mezinárodní management.
 • 8. Mezinárodní vztahy a jejich vliv na mezinárodní management podniku.
 • 9. Mezinárodní podnikatelské aktivity.
 • 10. Management procesu internacionalizace podnikatelských aktivit.
 • 11. Proces mezinárodního řízení. Strategické mezinárodní plánování. Strategická analýza mezinárodního prostředí.
 • 12. Řízení lidských zdrojů v mezinárodně činném podniku. Kontrola v rámci mezinárodního managementu.
Assessment methods (in Czech)
Zápočtový test, aktivní účast ve výuce
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2022, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2022/XZMM