YMPP Management of Supporting Processes

Moravian Business College Olomouc
winter 2021
Extent and Intensity
12/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Ladislav Chmela (lecturer)
Ekaterina Chytilova, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. (lecturer)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (lecturer)
Guaranteed by
Ekaterina Chytilova, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Supplier department: Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s facility managementem, tj. řízení podpůrných procesů v organizaci. Studenti získají ucelený soubor poznatků podle určitých hledisek, opírající se o teorie, metody a přístupy z oblastí více vědních disciplín (ekonomie, přírodní vědy, psychologie, andragogika apod.). Interdisciplinární pojetí pak studenti v praxi aplikují na cvičeních při řešení případových studií. Facility management se zabývá řízením podpůrných procesů, u kterých optimalizační úloha spočívá v synergii 3P a podpoře základních činností v podniku.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova tutoriálů:
  1. MPP-FM. Outsourcing a offshoring podnikatelských činností
  2. Management změny
  3. Facility manažer
  4. FM jako nástroj optimalizace nákladů
  5. Norma ČSNEN 15221
  6. Technickoekonomické aspekty správy majetku.
  7. Energetický management
  8. Počítačová podpora FM
  9. Nové výzvy FM
  10. Řízení rizik
  11. Krizové řízení
  12. Ergonomie

Literature
  required literature
 • CHYTILOVÁ EKATERINA A MIROSLAV R?SSLER. Management podpůrných procesů. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E. a kol. Facility management v technické správě a údržbě budov. Praha: Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-114-7. info
 • VYSKOČIL, V. K., KUDA, F. Management podpůrných procesů - Facility Management. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-046-1. info
 • VYSKOČIL V. K. a kol. Management podpůrných procesů Facility management. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-022-5. info
 • VYSKOČIL V. K. Facility management procesy a řízení podpůrných činností. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-97-9. info
 • VYSKOČIL V. K. a kol. Facility management případové studie. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-70-2. info
 • VYSKOČIL V. K., ŠTRUP O., PAVLÍK M.,. Facility management a PPP. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80--86946-34-. info
  recommended literature
 • Facility manažer (časopis IFMA). info
 • IFMA - sborníky Týdne FM v Praze 2001-2010. info
 • PORTER, M. Konkurenční výhoda. (Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon.). Praha: Victoria Publishing. ISBN 80-85605-12-0. info
 • www.ifma.cz. info
 • KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E. a P. SOUKUP. Facility management v kostce : pro profesionály i laiky. Olomouc: Form Solution, 2012. ISBN 9788090525702. info
 • MAGRETTA, J. Michael Porter jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. 1. vyd. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-251-2. info
 • GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., HORÁK, R. Procesní řízení ve veřejném sektoru. Teoretická východiska a praktické příklady. 1. Vyd., 266s. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1987-7. info
 • RYDVALOVÁ, P., RYDVAL, J. Outsourcing ve firmě. Průvodce manažera s tipy pro české prostředí. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1807-8. info
 • VYSKOČIL, V. K., ŠTRUP, O. Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů (Facility Management). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-45-2. info
Assessment methods (in Czech)
Zápočet:
- individuální semestrální práce
Zkouška:
- písemná zkouška (test)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 12 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms winter 2020, summer 2021, summer 2022, summer 2023, summer 2024.
 • Enrolment Statistics (winter 2021, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2021/YMPP