YBS6_CPPU Fundamentals of Law - Water Management Legislative

Moravian Business College Olomouc
winter 2015
Extent and Intensity
8/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
JUDr. Ludmila Žaludová (lecturer)
JUDr. Ludmila Žaludová (seminar tutor)
Guaranteed by
JUDr. Ludmila Žaludová
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Legislativa na úseku vodního hospodářství Předmět by měl poskytnout souhrnný přehled o obecně platných právních předpisech upravujících obor vodního hospodářství, seznámit se dvěma základními zákona tohoto oboru, vodním zákonem a zákonem o vodovodech a kanalizacích, vysvětlit základní pojmy uvedených zákonů. Dále pak přiblížit problematiku ochrany vod, vodních zdrojů, vodních děl, zejména vodovodů a kanalizací, stavební řízení, pokud jde o stavby vodních děl, jejich užívání, nakládání s vodami a oprávnění provozovat vodovody a kanalizace. Zabývá se právy a povinnostmi vlastníků vodních děl, především se zaměřením na vodovody a kanalizace, ochranu odběratelů a vlastnických práv vlastníků nemovitostí dotčených stavbami vodních děl.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 8 HOD/SEM.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2015/YBS6_CPPU