YMPP1_UMM Management of Supporting Processes

Moravian Business College Olomouc
winter 2013
Extent and Intensity
8/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (lecturer)
Guaranteed by
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA
Moravian Business College Olomouc
Prerequisites (in Czech)
Úvod do studia I, Management I
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Podat ucelený výklad problematiky Managementu podpůrných procesů (Facility managementu) v kontextu Porterova modelu SBU. Stručná anotace předmětu: Facility management se zabývá řízením podpůrných procesů a představuje uspořádaný soubor poznatků podle určitých hledisek, opírající se o teorie, metody a přístupy z oblastí více vědních disciplín (ekonomie, přírodní vědy, psychologie, andragogika apod.), což představuje interdisciplinární předmět
Syllabus (in Czech)
 • Osnova tutoriálů:
  1. Facility management - součást exaktní vědy
  2. Facility management - fenomén změn
  3. Postavení FM v rámci generického hodnotového řetězce činností
  4. FM - strategické, finanční a provozní plánování
  5. Náklady podniku - motivace řízení podpůrných
  6. FM - kvalita procesů,
  7. Řízení podpory prostřednictvím in-/externích dodavatelů služeb (in-/outsourcing)
  8. Vybrané činnosti FM
  9. Rizika řízení podpůrných procesů
  10. Facility manažer a lidský činitel v podpůrných procesech
  11. Podpora IT/IS
  12. FM z pohledu systému řízení podniku (certifikace systému)
  13. Legislativa a předpisy, Norma ČSN EN 15221
Literature
  required literature
 • VYSKOČIL V. K. a kol. Management podpůrných procesů Facility management. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-022-5. info
 • VYSKOČIL V. K. Facility management procesy a řízení podpůrných činností. Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-86946-97-9. info
 • VYSKOČIL V. K. a kol. Facility management případové studie. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-70-2. info
 • VYSKOČIL V. K., ŠTRUP O., PAVLÍK M.,. Facility management a PPP. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80--86946-34-. info
  recommended literature
 • Facility manažer (časopis IFMA). info
 • IFMA - sborníky Týdne FM v Praze 2001-2010. info
 • PORTER, M. Konkurenční výhoda. (Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon.). Praha: Victoria Publishing. ISBN 80-85605-12-0. info
 • www.ifma.cz. info
 • KUDA, F., BERÁNKOVÁ, E. a P. SOUKUP. Facility management v kostce : pro profesionály i laiky. Olomouc: Form Solution, 2012. ISBN 9788090525702. info
 • MAGRETTA, J. Michael Porter jasně a srozumitelně. O konkurenci a strategii. 1. vyd. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-251-2. info
 • VYSKOČIL, V. K., KUDA, F. Management podpůrných procesů - Facility Management. Praha: Professional Publishing, 2011. ISBN 978-80-7431-046-1. info
 • GRASSEOVÁ, M., DUBEC, R., HORÁK, R. Procesní řízení ve veřejném sektoru. Teoretická východiska a praktické příklady. 1. Vyd., 266s. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1987-7. info
 • RYDVALOVÁ, P., RYDVAL, J. Outsourcing ve firmě. Průvodce manažera s tipy pro české prostředí. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1807-8. info
 • VYSKOČIL, V. K., ŠTRUP, O. Podpůrné procesy a snižování režijních nákladů (Facility Management). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2003. ISBN 80-86419-45-2. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 8 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2010, winter 2011, winter 2012.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2013/YMPP1_UMM