XPPT_UIM Presentation and technology of presentation in teaching economics

Moravian Business College Olomouc
winter 2013
Extent and Intensity
0/0/6. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Veronika Říhová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Veronika Říhová, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět "Prezentace a prezentační technika ve výuce ekonomických disciplín" je určen pro studenty ekonomických oborů. V rámci tohoto předmětu se studenti naučí pracovat s interaktivní tabulí ACTIVboard a se softwarem ACTIVstudio (kalibrace tabule, práce s předváděcím sešitem, s knihovnou prostředků a s nástroji pro úpravy). Další náplň předmětu je práce s 3D skenerem (zaměřená na technologii 3D skenování, metody 3D skenování a jejich využití. Po absolvování kurzu by student měl být schopen: - pracovat s interaktivní tabulí ACTIVboard (kalibrace tabule, práce s pracovními listy, ukládání souborů, přechod obrazovky do PowerPointu, apod.) - popsat práci s 3D skenerem a vysvětlit principy 3D skenování.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 6 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms summer 2014, winter 2014, summer 2015, winter 2015, Summer 2016.
  • Enrolment Statistics (winter 2013, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2013/XPPT_UIM