XZM_UMM Knowledge Management

Moravian Business College Olomouc
Winter 2010
Extent and Intensity
2/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (lecturer)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (seminar tutor)
Guaranteed by
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Znalostní management jako praktická odborná činnost zaměřená na využití znalostí v rozhodovacích a řídících procesech za podpory informačních a komunikačních technologií. Navrhování, implementace a provoz systémů správy znalostí, jež zahrnují procesy získávání, reprezentace a zpracování, ukládání, vyhledávání, odvozování, prezentace, sdílení a distribuci znalostí. Teoretické zázemí tvoří kognitivní vědy a aplikační obory umělé inteligence (např. znalostní inženýrství). Metody a techniky práce jsou odvozeny z praxe informačního managementu. K disciplíně je zpracována elektronická prezentace
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2009, summer 2011, winter 2011, summer 2012, winter 2012, summer 2013, winter 2013, summer 2014, winter 2014, summer 2015, winter 2015, Summer 2016.
  • Enrolment Statistics (Winter 2010, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2010/XZM_UMM