XPRCP_UPN Labour Law

Moravian Business College Olomouc
Winter 2007
Extent and Intensity
2/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
JUDr. Mgr. Eva Šimečková, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Pracovní právo upravuje především vztahy vznikající mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Obsahem předmětu bude výuka individuálního pracovního práva, zaměřená na vznik, změnu a zánik pracovního poměru, pracovní kázeň, pracovní dobu a dobu odpočinku, mzdu a její náhrady, pracovní podmínky a náhradu škody. Vedle individuálních pracovněprávních vztahů bude součástí přednášek také výuka kolektivního pracovního práva a práva a právních otázek zaměstnanosti.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2006, Summer 2009, Summer 2010, summer 2011, summer 2012.
  • Enrolment Statistics (Winter 2007, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/winter2007/XPRCP_UPN