XVCIM Value Chain and Innovation Management

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc - Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to understand and apply the key concepts, theoretical frameworks and methods about the innovation process in companies and to be able to form and manage cooperative agreements and external technology sourcing to speed up innovation in firms. Students will understand the logic of value networks where companies join complementary assets to bring new offerings to the market. Students will also be tutored to understand the challenges related to cooperative agreements and network management.
Osnova
 • 1. Introduction about collaborative innovation management
  2. The importance of the alliance management process - setting a strategy
  3. Alliance risk and governance, managing alliances, agreements
  4. Interests and trust
  5. Value chain management
  6. Managing multiple partnership
  7. Case studies - presentation, evaluation
  8. Managing partnerships in networks
  9. Competition, how to partner with competitors
  10. Extending collaboration to open innovation
  11. The benefits of open innovation
  12. Case studies - presentation, evaluation
  The theoretical part of the course is based on the information-receptive method, verbal methods (description, explaation), interpretation, presentation and demonstration methods (graphical data representation, schemes) are used. In tutorials, the reproductive methods (testing, examination, repeating) and the methods of problem interpretation, case studies, discussions and other participative methods are used.

Literatura
  povinná literatura
 • PAUL, Trott. Innovation Management and New Product Development. Harlow: Pearson, 2017. ISBN 978-1292133423. info
 • GOFFIN, Keith a Rick MITCHELL. Innovation Management: Effective strategy and implementation. London: Palgrave, 2017. ISBN 978-1137373434. info
 • 50MINUTES.COM. Michael Porter's Value Chain: Unlock your company's competitive advantage. 50Minutes.com, 2015. ISBN 978-28-062-7006-1. info
 • CHESBROUGH, Henry William, Wim VANHAVERBEKE a Joel WEST. New Frontiers in Open Innovation. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-01-996-8246-1. info
 • CULBRETH, David N., Mira PERRIZO a Rebecca Finkel FINKEL. Dynamic Value Chains: Visualizing and Optimizing Your Business. Business Visualization and Optimization, 2014. ISBN 978-0999028612. info
  doporučená literatura
 • ČSN P CEN/TS 16555-1 (010130). Management inovací - Část 1: Systém managementu inovací. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrolog, 2017. info
 • ČSN P CEN/TS 16555-2 (010130). Management inovací - Část 2: Management strategických informací. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrolog, 2017. info
 • ČSN P CEN/TS 16555-3 (010130). Management inovací - Část 3: Inovativní myšlení. Management inovací - Část 3: Inovativní myšlení., 2017. info
 • ČSN P CEN/TS 16555-5 (010130). Management inovací - Část 5: Management spolupráce. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrolog, 2017. info
 • VEBER, J. J. SRPOVÁ a kol. Management inovací. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-726-1423-3. info
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Zápočet: aktivní účast na seminářích, zpracování případových studií
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.