XVSEU_USPV Public Government in the EU

Moravian Business College Olomouc
summer 2015
Extent and Intensity
1/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. Mgr. Ing. Marek Hodulík (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Účelem výuky je poskytnout studentům hlubší vhled do komplexní problematiky vnitřního trhu EU. Jednotlivé přednášky budou zaměřeny na vymezení základních pojmů vnitřního trhu EU v historické retrospektivě. V návaznosti na to budou charakterizovány jednotlivé svobody - volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Zvláštní ohled bude brán na judikaturu Evropského soudního dvora a s tím související konkrétní příklady porušení komunitárního práva. Všechny shora zmiňované okruhy budou probírány se zvláštním zřetelem na činnost veřejné správy.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova přednášek:
  1. Společný trh a jednotný vnitřní trh
  a. vymezení problematiky
  b. terminologie vnitřního trhu
  c. historické souvislosti
  2. Volný pohyb zboží - tarifní překážky
  a. ES jako celní unie
  b. pojem "clo" a "opatření s rovnocenným účinkem jako jsou kvóty"
  c. harmonogram odstranění cel
  d. specifické případy nejčastějšího porušování zákazu cel (např. daňové předpisy, veterinární poplatky na hranicích)
  3. Volný pohyb zboží - netarifní překážky
  a. vymezení pojmu "kvóty"
  b. vymezení pojmu "opatření s rovnocenným účinkem jako jsou kvóty"
  c. výjimky ze zákazu plynoucí ze zakládacích smluv
  d. výjimky ze zákazu plynoucí z judikatury Soudního dvora
  4. Volný pohyb pracovníků
  a. vymezení pojmu "pracovník" a jeho aplikace v konkrétních případech
  b. zákaz diskriminace
  c. oprávnění pracovníků a jejich rodinných příslušníků
  d. Schengenské dohody
  5. Svoboda usazování a poskytování služeb
  a. vymezení pojmu "usazování" a "poskytování služeb"
  b. oprávnění osoby realizující svobodu usazování
  c. oprávnění osoby poskytující služby
  d. výjimky z realizace obou svobod a jejich právní život
  6. Volný pohyb kapitálu, měnová unie
  a. vymezení pojmu "kapitálu"
  b. omezení volného pohybu kapitálu
  c. vymezení jednotlivých stádií realizace měnové unie
  d. společná měna Euro
  7. Zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2013, summer 2014.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2015/XVSEU_USPV