XVSCR_USPV Veřejná správa v ČR

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Mgr. Ing. Marek Hodulík (cvičící)
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. (cvičící)
Garance
Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je ukázat vývoj veřejné správy v České republice, a to zejména po roce 1989. Důraz je kladen na představení hlavních mechanismů a aktérů veřejné správy, zejména však na její reformy. Součástí kurzu je rovněž prohloubit a rozšířit teoretické vědomosti studentů v problematice veřejné správy.
Osnova
 • Osnova přednášek:
  1. Hlavní pojmy v oblasti veřejné správy
  - základní přehled vývoje veřejné správy v českých zemích ve 20. století
  - podstata veřejné politiky, definice hlavních pojmů z oblasti veřejné správy, dekoncentrace, devoluce, decentralizace, státní správa, samospráva atd.
  2. Vývoj státní správy a územní samosprávy po roce 1989
  - základní přehled vývoje veřejné správy v ČR po roce 1989, analýza Ústavy ČR, hlavní zákony, legislativní proces
  3. Organizace veřejné správy
  - základní kritéria, klasifikace veřejné správy, hlavní schémata a činnost institucí
  - evropská síť veřejné správy
  4. Hlavní problémy krajské politiky
  - utváření krajské samosprávy v ČR, pravomoci, orgány
  - decentralizace v ČR
  5. Hlavní problémy komunální politiky
  - utváření obecní samosprávy v ČR, pravomoci, orgány
  6. Parlament České republiky a veřejná správa
  - organizace parlamentu ČR
  7. Správní právo, systematika, prameny, publikace právních předpisů
  - správní právo v systému práva, prameny správního práva, Sbírka zákonů
  8. Formy správní činnosti, správní uvážení a neurčité správní pojmy
  - dělení správních aktů, formy správní činnosti
  9. Samospráva
  - činnost samosprávy v samostatné a přenesené působnosti
  - soudní přezkum
  - ombudsman
  10. Správní řízení I.
  - Správní řád, zásady, účastníci řízení
  11. Správní řízení II.
  - řízení v prvním stupni, rozhodnutí, náležitosti rozhodnutí
  12. Správní řízení III.
  - řízení ve druhém stupni, přezkum
  Osnova cvičení:
  1. Aktuální problémy veřejné správy, odpovídající tématům přednášek
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
úspěšné absolvování zápočtu
Zkouška:
úspěšné složení písemné zkoušky, docházka na cvičení
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
shodné jako pro ostatní formy studia
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2015/XVSCR_USPV