YPRK1_KPP Propedeutice for work experience 1

Moravian Business College Olomouc
summer 2014
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martin Fink (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Martin Fink
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Poznávání firemního prostředí z pohledu absolvovaných disciplín. Aplikace stávajících a získávaných znalostí a dovedností ve firemní praxi a vlastní pracovní činnosti studenta. Rozvoj praktických přístupů studenta. Práce studenta s firemní dokumentací. Popis firemního prostředí/pracoviště s využitím poznatků ze studovaných disciplín. Základní struktura firmy, její základní charakteristiky a analýzy, popis firmy. Aplikace stávajících a získávaných znalostí a dovedností v praxi a vlastní pracovní činnosti studenta. Zapojení studentů kombinované formy do zajištění a realizace odborných aktivit studentů prezenčního studia
Syllabus (in Czech)
 • Tutoriál = seznámení s předmětem; zadání seminárních prací; firma a její základní charakteristiky, úvod do analýzy SWOT a PEST, nácvik analýzy SWOT a PEST.
  Samostudium a aplikace teorie v praxi - poznávání firemního prostředí z pohledu absolvovaných disciplín, aplikace stávajících a získávaných znalostí a dovedností v praxi a vlastní pracovní činnosti studenta, práce s firemní dokumentací.
  Získání podkladů pro zpracování písemné odborné práce o firmě a její zpracování, zpracování případové studie.
  Podle možností studenta nabídka, zajištění, popř. realizace odborné aktivity studenta prezenčního studia.
Literature
  recommended literature
 • Základní literatura z profilových předmětů studijního oboru (např. management, ekonomie, právo apod.). info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 2 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2006, Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, summer 2011, summer 2012, summer 2013, summer 2015, Summer 2016.
 • Enrolment Statistics (summer 2014, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2014/YPRK1_KPP