YPIS2_UIF Company Information Systems 2

Moravian Business College Olomouc
summer 2013
Extent and Intensity
6/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Zdeňka Krišová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Mgr. Zdeňka Krišová, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je zaměřen na způsoby použití a využití softwarových aplikací spolupracujících s databázemi, s přesahem do ekonomické sféry. Studenti tedy budou postupně seznamování se strukturou a uspořádáním databázových systémů a možnostmi vyhledávání informací. Dále pak s jednotlivými softwarovými produkty umožňující vytváření, úpravu a distribuci databázových systémů. Primárně se budeme zaměřovat na využití databázových systémů v podnikové sféře s přímou vazbou na jejich vizualizaci. Databázové systémy a jejich provoz. typy a členění databázových systémů (pro relační databáze, pro pořadové databáze.,Typy databází a jejich struktura. Softwarové nástroje pro vývoj a úpravu databází. Dotazovací jazyky SQL, LISP. Aplikační software pro vývoj databází. MS Access a jeho použití. Nástavby databázových systémů, Účetní a skladové systémy postavené na databázích, Implementace databázových aplikací platformy Windows a jejich údržba.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 6 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2007, Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, summer 2011, summer 2012.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2013/YPIS2_UIF