XSOO2_USPV Corporate Social Responsibility 2 - Project Management

Moravian Business College Olomouc
summer 2013
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Martin Zielina (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Prerequisites (in Czech)
XSOO1_USPV Corporate Social Responsibilit || YSOO1_USPV Corporate Social Responsibilit
Společenská odpovědnost organizací 1
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Zpracovat a realizovat projekt společensky odpovědné akce pod vedením supervizora. Studenti aplikují získané poznatky do vlastní praxe, vstoupí do bezprostředního kontaktu s reálným prostředím a budou moci konfrontovat své hodnoty a postoje s okolním prostředím. Prostřednictvím učení se z vlastních zkušeností, poznají proces uplatnění vlastního odpovědného záměru v podobě projektu u firemního partnera, poznají úskalí týmové komunikace a spolupráce, prostřednictvím supervizora budou procvičovat variantní řešení a hledání optimální cesty řešení situace.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova cvičení (skupinové konzultace u supervizora):
  1. Zpracování podrobného projektu CSR aktivity.
  2. Vytvoření realizačních týmů pro jednotlivé aktivity.
  3. Vyhledání partnerů a jednání s firemními partnery.
  4. Organizace práce v jednotlivých týmech.
  5. Zajištění monitorovacích ukazatelů úspěšnosti aktivity.
  6. Samotná realizace aktivity.
  7. Vyhodnocení a zveřejnění aktivity.
  8. Zpracování závěrečné práce.
  9. Obhajoba realizovaného projektu.
Literature
  required literature
 • CSR fórum. Časopis o společenské odpovědnosti firem. 2010. ISBN 0862-9315. info
 • STEINEROVÁ, M. Koncept CSR v praxi. Průvodce odpovědným podnikáním [online]. Praha: Business Leaders Forum, 2008. info
 • PETŘÍKOVÁ, R. a kol. Společenská odpovědnost organizací. Ostrava: DTO CZ, 2008. ISBN 978-80-02-02099-8. info
 • PUTNOVÁ, A.; SEKNIČKA, P. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody: etický a sociální audit. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1621-3. info
 • Napříč společenskou odpovědností firem. Kladno: AISIS, 2005. ISBN 80-239-6111-X. info
 • TRNKOVÁ, J. Společenská odpovědnost firem: kompletní průvodce tématem a závěry z průzkumů v ČR [online]. Praha: Business Leaders Forum, 2004. info
  recommended literature
 • Corporate Social Responsibility. Harvard Business School [online]. info
 • CRANE, A. a kol. The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility. Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-957394-3. info
 • DYTRT, Z. Dobré jméno firmy. Praha: Alfa-Publishing, 2006. ISBN 80-86851-45-1. info
 • Business Leaders Forum. Společenská odpovědnost firem [online]. Praha: Business Leaders Forum, 2006. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2014, summer 2015, summer 2017.
 • Enrolment Statistics (summer 2013, recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2013/XSOO2_USPV