YR3_KAL Russian 3

Moravian Business College Olomouc
summer 2012
Extent and Intensity
1/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Maria Baun Starostina, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Prerequisites (in Czech)
YR2_KAL Russian 2 || YR2_USVP Russian 2
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání základní představy o ruském jazyce, jeho specifikách a zásadních rozdílech mezi dvěma slovanskými jazyky: češtinou a ruštinou. Student načerpá slovní zásobu, potřebnou pro běžné dorozumění se, s přihlédnutím k hovorové ruštině, a získá povědomí o ruské kultuře. Absolventi tohoto studia budou umět pracovat s ruským textem. Dosáhnou mírně pokročilé jazykové úrovně, která jim umožní komunikaci nad běžnými tématy s rodilými mluvčími a osvojí si gramatická pravidla, která studentům umožní práci i s neznámým lexikem.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 1 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, summer 2011, summer 2013, summer 2014, summer 2015.
  • Enrolment Statistics (summer 2012, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2012/YR3_KAL