YPRKD_KPP Purification of Waste Water 2

Moravian Business College Olomouc
summer 2012
Extent and Intensity
8/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Čištění odpadních vod 2 Čištění OV 2 přímo navazuje na čištění OV 1. Budou probrány vlastnosti aktovovaného kalu a kalové hospodářství ČOV. Součástí předmětu je také seznámení se strojně technologickým a elektrotechnickým vybavením ČOV. V omezeném rozsahu bude vysvětleno čištění průmyslových odpadních vod. Bude vymezen legislativní rámec čištění odpadních vod. Součástí předmětu je také BOZP a PO na ČOV.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Přednáška 8 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, summer 2011, summer 2013, summer 2014, summer 2015.
  • Enrolment Statistics (summer 2012, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2012/YPRKD_KPP