YZPSY_USV Fundamentals of Psychology

Moravian Business College Olomouc
summer 2011
Extent and Intensity
0/0/8. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Martin Zielina (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Martin Zielina
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy psychologie a její historií s následným využitím získaných poznatků v praxi a při řešení dané problematiky se zaměřením na cílovou skupinu studentů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 8 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2008, Summer 2009, Winter 2009, Summer 2010, Winter 2010, winter 2011, summer 2012.
  • Enrolment Statistics (summer 2011, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2011/YZPSY_USV