YEP_UMM Ethics in Business

Moravian Business College Olomouc
summer 2011
Extent and Intensity
0/0/8. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Kamila Otavová (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Kamila Otavová
Moravian Business College Olomouc - Moravian Business College Olomouc
Prerequisites (in Czech)
YMAN2_UMM Management 2
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Stručná anotace předmětu: Cvičení jsou určena studentům, kteří absolvovali Management I. a II. Cílem předmětu je rozvoj etického myšlení a chápání etických problémů a uvědomění si vzájemných souvislostí v rámci etiky podnikání. Studenti se na cvičení naučí argumentovat, prosazovat a obhajovat vlastní názory. Posluchači se seznámí s etikou jako vědní disciplínou, kterou lze aplikovat do nejrůznějších oblastí lidských činností. Pozornost bude věnována aplikování základních etických principů a rozhodovacích procesů do podnikatelské a manažerské praxe.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 8 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2010, summer 2012.
  • Enrolment Statistics (summer 2011, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2011/YEP_UMM