XEL2_KAL English Language 2

Moravian Business College Olomouc
summer 2011
Extent and Intensity
0/4/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je navázat na základní znalosti anglického jazyka získané v předešlém semestru a rozvíjet je jak po stránce gramatické tak především po stránce konverzační a dosáhnout tak zvýšení úrovně a znalosti běžného konverzačního anglického jazyka. Dále se také studenti poprvé setkávají a seznamují se základy obchodní angličtiny a to především formou rozvoje slovní zásoby, ale i formou praktického procvičování získané a osvojené slovní zásoby v simulaci situací, ve kterých se mohou v praxi ocitnout.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2007, Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, summer 2012, summer 2013.
  • Enrolment Statistics (summer 2011, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2011/XEL2_KAL