XEB2_KAL English for Business 2

Moravian Business College Olomouc
summer 2011
Extent and Intensity
0/4/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Adéla Antlová (seminar tutor)
Ing. Jaroslav Coufal (seminar tutor)
Mgr. Jitka Lidaříková (seminar tutor)
Jeffrey D Philpot, MBA (seminar tutor)
Mgr. Radek Vašků (seminar tutor)
Mgr. Jan Večeřa (seminar tutor)
Bc. Christopher A. Vigneron (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu English for Business 2 je obnovení a prohloubení základních znalostí a schopností studentů v používání anglického jazyka a současně též sjednocení znalostí a schopností studentů tak, aby byli připraveni na jejich rozšíření v prostředí obchodní angličtiny. Náplní předmětu English for Business 2 je zopakování a rozšíření slovní zásoby a znalostí v oblasti anglické gramatiky s důrazem na praktické uplatnění v běžných společenských konverzačních situacích, v nichž se studenti mohou ocitnout jak v osobním, tak zejména v pracovním životě. Tento předmět studenty připravuje na úspěšné zvládnutí předmětu navazujícího v dalším semestru, a to English for Business 3.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2007, Winter 2007, Summer 2008, Summer 2009, Summer 2010, summer 2012, summer 2013, summer 2014, summer 2015, summer 2017.
  • Enrolment Statistics (summer 2011, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2011/XEB2_KAL