YMPP_UMM Management of Supporting Processes 1

Moravian Business College Olomouc
Summer 2010
Extent and Intensity
0/0/8. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (seminar tutor)
Ing. Ondřej Štrup (seminar tutor)
Ing. Vlastimil Vyskočil, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Vlastimil Vyskočil, CSc.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Facility management se zabývá řízením podpůrných procesů a představuje uspořádaný soubor poznatků podle určitých hledisek, opírající se o teorie, metody a přístupy z oblastí více vědních disciplín (ekonomie, přírodní vědy, psychologie, andragogika apod.), což představuje interdisciplinární předmět.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 8 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2007, Summer 2008, Summer 2009, Winter 2009, winter 2014, winter 2015, winter 2016, winter 2017, winter 2018, summer 2019, winter 2019, summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2010, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2010/YMPP_UMM