XMOA_UEV Selected Methods of Operational Analysis

Moravian Business College Olomouc
Summer 2010
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty s některými běžně užívanými metodami operační analýzy, zejména s aplikacemi lineárního programování a teorie her a s optimalizačními úlohami na grafech. Důraz je přitom kladen na samostatnou tvorbu matematických modelů a jejich řešení s využitím výpočetní techniky a vhodného softwaru.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms summer 2011, summer 2012, summer 2013.
  • Enrolment Statistics (Summer 2010, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2010/XMOA_UEV