YF1_KAL French 1

Moravian Business College Olomouc
Summer 2009
Extent and Intensity
0/0/1. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Lucie Charvátová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová
Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získání pevných základů francouzské fonetiky a mluvnických struktur, osvojení si obecné slovní zásoby a základních gramatických jevů (slovesa 1.třídy, nepravidelná slovesa ?tre a avoir, členy určité a neurčité, tvoření množného čísla, otázek a záporu, přivlastňovací zájmena a opisný budoucí čas).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
Information on the extent and intensity of the course: Seminář 1 HOD/SEM.
The course is also listed under the following terms Summer 2010, summer 2011, summer 2012, summer 2013.
  • Enrolment Statistics (Summer 2009, recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2009/YF1_KAL