XDDR_UEV Diferenciální a diferenční rovnice

Moravian Business College Olomouc
Summer 2009
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Doc. RNDr. Jiří Zeman, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
Doc. RNDr. Jiří Zeman, CSc.
Moravian Business College Olomouc - Moravian Business College Olomouc
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět je určen pro všechny zájemce na MVŠO. Přednostně doporučen pro posluchače 3. nebo 5. semestru (tj. 2. nebo 3. ročník). Existence a jednoznačnost řešení diferenciální rovnice 1. řádu. Elementární metody řešení. Rovnice vyšších řádů. Lineární diferenciální rovnice, zvláště rovnice s konstantními koeficienty. Diference a sumace funkce a jejich vlastnosti. Diferenční rovnice. zejména lineární. Lineární diferenční rovnice s konstantními koeficienty. Použití diferenciálních a diferenčních rovnic v ekonomii.
Language of instruction
English
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2008.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/summer2009/XDDR_UEV