XMZN Brand Management

Moravian Business College Olomouc
summer 2022
Extent and Intensity
2/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA (lecturer)
PhDr. Ing. Mgr. Renáta Pavlíčková, MBA (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Lenka Prachařová, Ph.D.
Moravian Business College Olomouc - Moravian Business College Olomouc
Supplier department: Moravian Business College Olomouc - Moravian Business College Olomouc
Timetable
Tue 10:30–12:45 B2.336, except Tue 5. 4.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je naučit studenty pracovat s důležitým fenoménem moderního marketingového myšlení, a to značkou (brand). Po absolvování předmětu budou studenti schopni: vyhodnotit pojem značka, rozvíjet strategie značky, identifikovat značku, určit její hodnotu a pozici na trhu, roli trademarku v marketingových činnostech ovlivňujících chování spotřebitele, plánovat a implementovat marketingové programy k rozvoji značky, stejně jako aplikovat teorie a modely, které jsou využívány k rozhodování o značce v komplexních marketingových programech podniku. V rámci cvičení si studenti prakticky osvojí proces určování hodnoty a pozice značky na trhu a rozvíjení značky prostřednictvím různých marketingových nástrojů.
Syllabus (in Czech)
 • Obsah předmětu:
  1. Značka a management značky
  2. Druhy značek, prvky značky a trademark
  3. Identita a osobnost značky
  4. Vnímání značky a vztah zákazníka ke značce
  5. Zákaznická loajalita ke značce
  6. Koncept hodnoty značky
  7. Hodnota značky z pohledu spotřebitele
  8. Postupné kroky pro budování silné značky
  9. Strategický management značky
  10. Branding v marketingových programech podniku
  11. Výzkum značky, měření zdrojů hodnoty značky, mínění spotřebitele
  12. Budování a udržení hodnoty značky
Literature
  required literature
 • CHOVANCOVÁ MILOSLAVA. Management značky. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • KOTLER, P. a K. L. KELLER. Marketing management. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5. info
 • KELLER, K. L. Strategické řízení značky. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3. info
  recommended literature
 • OLINS, W. Brand New: nová podoba značek. Praha: Slovart, 2016. ISBN 978-80-7529-047-2. info
 • KLEIN, N. Bez loga. Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-671-8. info
 • AAKER, D. A. Brand Building: budování obchodní značky. Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-885-6. info
Assessment methods (in Czech)
Zápočet: seminární práce, písemný test.
Zkouška: písemná zkouška.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms summer 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/course/mvso/leto2022/XMZN