Počet výsledků: 1140

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Moravská vysoká škola Olomouc
Obor/plán
MVŠO - Ekonomika a management: Podniková ekonomika a management
zahrnout jen obhájené práce

Dobřanská, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2014

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Public relations se zaměřením na malé společnosti

Dohnal, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2015

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Řízení materiálového a informačního toku ve výrobní organizaci

Dohnal, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2009

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Historický vývoj francouzského franku a jeho následný dopad na ekonomiku Francie

Dohnalová, Nikol

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Bakalářská práce: Motivace pracovníků v konkrétní firmě.

Dokládal, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2016

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Analýza chování nákladů ve výrobní firmě

Dokoupil, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2008

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Založení podniku, předběžná studie uskutečnitelnosti - podnikatelský plán

Dokoupil, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2009

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Podnikatelský záměr - vnitrostátní autodoprava

Dokoupilová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2015

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Teoretické a praktické aspekty účtování a vykazování dlouhodobého majetku

Dokoupilová, Veronika

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2020

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Bakalářská práce: Zhodnocení výkonnosti vybraného strojírenského podniku

Doležal, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2011

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Kvalita podzemní vody v pánvi Litá - vyhodnocení čerpaného množství z jednotlivých zdrojů

Doleželová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2008

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Posouzení vývoje daňového zatížení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků v letech 2004-2007

Doleželová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2019

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Bakalářská práce: Interní personální marketing ve vybrané společnosti

Doleželová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2011

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Evropská Společnost

Dolínková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2011

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Analýza procesního systému řízení obecního úřadu ve Slatinicích

Dolinský, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2021

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Bakalářská práce: Hodnocení investičních variant při pořizování strojního zařízení v PAPCEL, a.s.

Dosedělová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2014

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Předsmluvní odpovědnost

Dostál, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Podniková ekonomika a management
Bakalářská práce: Personální činnosti v nově založeném podniku

Dostál, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2012

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Humor v reklamě

Dostálová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2018

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Uplatňování vybraných nástrojů strategického managementu ve firmě Vojtila Trans, s.r.o.

Dostálová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2019

Studijní program: Ekonomika a management
Bakalářská práce: Jak získat kvalitního zaměstnance a o vlastního nepřijít