Počet výsledků: 164

Výsledky se týkají 4 oborů/plánů studia
Obor/plán
MVŠO - Ekonomika a management: Podniková ekonomika a management
zahrnout jen obhájené práce

Zástěra, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2022

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní plán: Podniková ekonomika a management
Bakalářská práce: Technologie průzkumu a sanace stokové sítě a jejich vliv na ekonomiku provozu

Zelinková, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2018

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Bakalářská práce: Vybrané aspekty účetnictví veřejných vysokých škol a jejich komparace se soukromým sektorem

Zlatníková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2019

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Bakalářská práce: Analýza vnitřního prostředí vybrané firmy

Žouželková, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Moravská vysoká škola Olomouc, 2018

Studijní program: Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Bakalářská práce: Vliv módních českých YouTuberů na nákupní chování jedinců