Informační systém MVŠO
PRŮCHA, P. Správní právo, obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno: Masarykova Univerzita v Brně a nakladatels, 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Správní právo, obecná část. 7. doplněné a aktualizované vydání
Authors PRŮCHA, P.
Edition Brno: Masarykova Univerzita v Brně a nakladatels, 2007.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 29/4/2021 16:37.
Displayed: 14/6/2024 11:45