ČSN P CEN/TS 16555-1 (010130). Management inovací - Část 1: Systém managementu inovací. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrolog, 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Management inovací - Část 1: Systém managementu inovací
Authors ČSN P CEN/TS 16555-1 (010130).
Edition Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrolog, 2017.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 29/4/2021 16:37.
PrintDisplayed: 9/2/2023 07:15