Business Economics and Management

Bakalářské studium

Business Economics and Management

Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023

Moravská vysoká škola Olomouc Economics and Management prezenční,   angličtina