XSA_USPV Sportovní aktivity 1 - 4

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2017
Rozsah
0/1/0. Cvičení 1 HOD/SEM. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Udržovat fyzickou kondici a zdravý životní styl, motivovat k vytvoření návyku pravidelně sportovat.
Osnova
 • Osnova cvičení:
  1. Aktivní sportovní vyžití
  - organizované a vedené odborníkem dle vlastní volby v rozsahu min. 1 hod/týden,
  - organizované a vedené instruktorem 3-denní sportovní soustředění/semestr,
  - reprezentace školy ve sportovních soutěžích 1x/sem.
  Obor je realizován pouze formou cvičení v individuálně zvolených sportech.
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Zápočet:
písemné doložení účasti na cvičeních, trénincích v rozsahu min. 1 hod/týden nebo 3dny/semestr. V případě reprezentace školy na základě sdělení prorektora pro vnější a vnitřní vztahy.
Podmínky pro udělení zápočtu:
1. zapsat si na začátku semestru celoškolský volitelný předmět,
2. po dobu semestru vykázat sportovní aktivitu v podobě:
a. navštěvování libovolné sportovní aktivity v rozsahu minimálně 1 hod/týden, tedy 14 hod/semestr,
b. u studentů denního studia ve věku do 25 let je možno zakoupit si průkazku Akademik Sport Centra Univerzity Palackého a vybrat si z jejich nabídky sportovních aktivit pro studenty,
c. účasti na sportovním soustředění v rozsahu 3 dny/semestr pořádaném jakoukoliv organizací,
d. v případě, že sportovní soustředění organizuje MVŠO nebo se jedná o reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, potvrdí účast organizátor akce z řad pracovníků školy.
3. Ve stanoveném termínu na konci semestru odevzdat doklad o účasti na sportovních aktivitách v podobě:
a. řádně vyplněného potvrzení o účastni na sportovních aktivitách, které je uveřejněné na stránkách MVŠO,
b. kopie dokladu o účasti na sportovních akcích (permanentka, vstupenka,?.) v případě, že není možno získat podpis realizátora akcí přímo na formuláři potvrzení o účasti.
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
shodné jako pro ostatní formy studia.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015, léto 2016, zima 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2017/XSA_USPV