XA4A2_KAL Angličtina 4 - A2

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2016
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Justine Bacay (cvičící)
Ing. Mgr. Kateřina Důbravová (cvičící)
Mgr. Michal Kluka (cvičící)
Garance
Mgr. Jitka Lidaříková
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
XA1A2, XA2A2, XA3A2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu Angličtina 4 - A2 je zdokonalení znalostí studentů v oblasti obchodní angličtiny.
Osnova
 • 1. Unit 6 - Customer service
  a) Customer satisfaction
  b) Grammar: Comparisons
  c) Practical English: How to respond to complaints
  d) Business communication: Meetings - Asking for and giving opinions
  2. Case study
  a) Unit 6: Rewarding good customer service
  3. Unit 7 - Travel
  a) Travel
  b) Grammar: Countable and uncountable nouns
  c) Practical English: How to report to a company, Reception
  d) Business communication: Socializing - Making small talk and developing a conversation
  4. Case study
  Unit 7: The travel game
  5. Revision
  6. Unit 8 - Orders
  a) Orders and deliveries
  b) Grammar: Present continuous, going to, will for plans, arrangements and decisions
  c) Practical English: How to make arrangements
  d) Business communication: Meetings - Making and responding to suggestions
  7. Case study
  Unit 8: Choosing a delivery company
  8. Unit 9 - Selling
  a) Sales and advertising
  b) Grammar. Modal verbs for obligation, necessity, and permission
  c) Practical Englihs. How to interrupt and avoid interruption
  d) Business Communication: Meetings - Controlling the discussion
  9. Case study
  Unit 9: Promoting to the youth market
  10. Unit 10 - New ideas
  a) Green initiatives
  b) Grammar: The passive
  c) Practical Englihs. How to ask for clarification
  d) Business Communication: Presenting - Giving a formal presentation
  11. Case study
  Unit 10: Making a company carbon neutral
  12. Revision
  13. Zápočet (UNIT 6-10 plus tematické aktivity)
Informace učitele
Písemná forma - závěrečný a průběžný test: Prověření znalostí slovní zásoby, použitých jazykových obratů a gramatických jevů.
Ústní forma - závěrečný pohovor: Prokázání schopnosti studenta reagovat na situace vycházející z probraných témat a schopnost reagovat na otázky zkoušejícího.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2013, léto 2014, léto 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/leto2016/XA4A2_KAL