XAIS Introduction to Study

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2022

Předmět se v období zima 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Ludvíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavla Ludvíková, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
The objective of the course is to acquaint students with difficulties of university studies and provide effective ways to overcome them. Students get acquainted with specificities of university studies and the environment of the college they study at. They learn to work with sources of information, identify information and resolve its content with respect to its originator, they learn how to refer correctly to the sources used. During teamwork activities realised mainly at the adaptation course, the students develop their teamwork skills, creative thinking, and communication skills.
Osnova
 • 1. Tertiary education in the Czech Republic, the position of MVSO in the education system; mission, vision, and organisational structure of MVSO.
 • 2. Studies at the college (basic forms of teaching, ways of course assessment, credit system, final state exams and graduation)
 • 3. Academic degrees – awarding, ways of proper addressing at campus.
 • 4. Possibilities of studying abroad
 • 5. Project-oriented teaching focused on CSR projects
 • 6. Course assignment as one of the key forms of knowledge and skills verification. Plagiarism, citation and citation norm, literature processing, literature research.
 • 7. Communication at the college (basic division of communication, features of communication)
 • 8. Teamwork. Adaptation course.
Literatura
  povinná literatura
 • LUDVÍKOVÁ P. a I. KOVAČIČINOVÁ. Úvod do studia. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • The Higher Education Act. 2018. URL info
 • Study and Examination Regulations. 2019. URL info
 • ISO 690: 2010. Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. 3rd ed. Geneva: International Organization for Standardization, 2010, 40 s. info
 • DEVITO, J. A. Human Communication: The Basic Course. Pearson Education, 2017. ISBN 9780134409450. info
  doporučená literatura
 • LUDVÍKOVÁ P. a I. KOVAČIČINOVÁ. Kvalifikační práce na MVŠO. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
Metody hodnocení
Course credit: active participation in seminars, participation at the introductory adaptation course, fulfilment of the assigned tasks
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2021, zima 2023, zima 2024.