YAHP Aplikovaná hospodářská politika

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2021
Rozsah
12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Michaela Perunová (přednášející)
Garance
Ing. Richard Šmilňák, MBA
Moravská vysoká škola Olomouc
Dodavatelské pracoviště: Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
TYP_STUDIA ( B )&& ROCNIK ( 2 , 3 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Aplikovaná hospodářská politika je seznámit studenty se základními nástroji hospodářské politiky a jejich uplatňováním v hospodářské praxi. Hlavní důraz je kladen na schopnost studentů odhadnout důsledky a dopady konkrétních opatření hospodářské politiky státu jak na makroekonomiku, tak i na podnikatelské subjekty a tím jim umožnit racionalizovat jejich chování. Předmět Aplikovaná hospodářská politika studenta seznamuje se základními mechanismy jejího fungování, obsahuje charakteristiku nástrojů, cílů a nositelů v obecné i konkretizované podobě v rámci jednotlivých politik, kde jsou hospodářská opatření aplikována. Jde o strukturální a regionální politiku, sociální politiku, politiku ochrany hospodářské soutěže, politiku stabilizační, vnější hospodářskou politiku a také politiku ochrany životního prostředí.
Osnova
 • 1. Teoretická východiska hospodářské politiky státu. Cíle, nástroje a nositele HP
  2. Stabilizační a prorůstová hospodářská politika
  3. Fiskální, monetární a vnější hospodářská politika
  4. Mikroekonomický charakter hospodářské politiky
  5. Strukturální a regionální politika
  6. Politika ochrany hospodářské soutěže
  7. Sociální politika
  8. Politika ochrany životního prostředí
Literatura
  povinná literatura
 • JÍLKOVÁ EVA, JOLANA SKALIČKOVÁ A JAN ŠIROKÝ. Aplikovaná hospodářská politika. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018. info
 • Blažek, J. a kol. Ekonomie, právo a hospodářská politika v českém prostředí. Praha: Wolters Kluwer, 2012. info
 • Kliková, CH., Kotlán, I. a kol. Hospodářská politika. Ostrava: Sokrates, 2012. info
 • Tomeš, Z. Hospodářská politika: 1900 - 2007. Praha: C.H.Beck, 2008. ISBN 978-80-740-0002-7. info
 • Žák, M. Hospodářská politika. Praha: VŠE, 2007. ISBN 978-80-867-3004-2. info
 • Slaný, A. a kol. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C.H.Beck, 2003. info
Metody hodnocení
Seminární práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, léto 2021, léto 2023, léto 2024.