YOJ1A_KAL Odborný cizí jazyk 1 - Angličtina

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2014
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Justine Bacay (cvičící)
Ing. Mgr. Kateřina Důbravová (cvičící)
Mgr. Ludmila Faltýnková (cvičící)
Mgr. Michal Kluka (cvičící)
Garance
Mgr. Jitka Lidaříková
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Odborný cizí jazyk 1 - Angličtina je rozvíjení komunikačních a prezentačních dovedností studentů v oblasti odborné angličtiny či v situacích spojených s profesním uplatněním studentů MVŠO.
Osnova
 • MEETINGS
  Obsahová náplň:
  1. Participating in meetings
  a. The three stages of a successful meeting
  b. How to participate effectively at each stage
  2. Formal meetings
  a. Organizing a meeting
  b. Chairing a meeting
  3. Informal meetings
  a. Making informal meetings effective
  b. Leading an informal team meeting
  4. Networking
  a. How to make networking work for you
  b. Being interested, positive and interesting
  5. Job interviews
  a. How to be an effective interviewer
  b. How to be a successful candidate
  6. Teleconferencing
  a. Leading a teleconference
  b. Participating in a teleconference
  7. Negotiating
  a. Reaching an agreement
  b. Three principles of negotiating
  8. Appraisals
  a. Setting objectives
  b. Giving and receiving feedback

  PRESENTATIONS
  Obsahová náplň:
  1. Preparing your presentation
  a. Planning your presentation
  b. Practising your presentation
  c. Dealing with nerves
  2. Structuring your presentation
  a. Using the core structure
  b. Guiding your audience
  3. Introducing your presentation
  a. Understanding your audience
  b. The ABCD model
  4. Delivering your message
  a. Communicating your main messages
  b. Structuring your message with PEEP
  5. Using visual aids
  a. Designing visual aids
  b. Using visual aids successfully
  6. Concluding
  a. Making a final impression
  b. Ending effectively
  7. Handling questions
  a. Handling questions effectively
  b. Using the LEVER model
  8. Bringing it alive!
  a. Bringing a presentation to life
  b. Turning a good presentation into a great presentation

  FINANCE
  Obsahová náplň:
  1. Choosing jobs
  a. First impressions
  b. Researching financial employers
  c. Reasons for going into finance
  d. What can you expect from a career in banking?
  e. A covering letter
  f. Describing a job
  2. Personal finance
  a. Customer relationship management
  b. The banking code
  c. Financial check-up
  d. Customer complaints
  e. Suggestions and advice
  3. Company financial services
  a. Outsourcing
  b. Controlling business expenses
  c. Scheduling appointments
  d. Requests and offers
  e. A memo
  4. 4 Economic indicators
  a. Investing in emerging markets
  b. Presenting figures
  c. Interpreting data, presenting data
  d. Explaining trends and their causes
  e. A report
  5. Economic cycles
  a. How to behave in meetings
  b. The IMF and World Bank
  c. The 'Great Depression'
  d. Managing the world economy
  e. Recession and recovery
  f. An internal report
  6. Economic sectors
  a. Regional development agencies
  b. Investment decisions
  c. Competing in the global economy
  d. The road to development
  e. Industries and sectors
  TELECOMS AND IT
  Obsahová náplň:
  1. Convergence in telecoms and IT
  a. Convergence in technology
  b. Convergence in business
  c. A converged future
  2. Mobility
  a. Mobile devices
  b. Mobile technology
  3. Software
  a. Software solutions
  b. Project management
  4.
Literatura
  povinná literatura
 • RICCA-MCCARTHY, T., DUCKWORTH, M. English for Telecoms and Information Technology. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-456990-6. info
 • HUGHES, J., MALLETT, A. Successful Meetings. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-476839-9. info
 • HUGHES, J., MALLETT, A. Successful Presentations. Oxford University Press., 2012. ISBN 978-0-19-476835-1. info
 • CLARK, R., BAKER, D. Finance 1. Oxford University Press, 2011. ISBN 978-0-19-456993-4. info
Informace učitele
Písemná forma: zpracování 2 písemných úkolů (seminárních prací), prezentace, závěrečný test
Ústní forma: prezentace + prokázání komunikačních dovedností studenta ve specifické odborné oblasti na základě pohovoru s vyučujícím
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2012, zima 2013.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.mvso.cz/predmet/mvso/zima2014/YOJ1A_KAL