XN4_KAL Němčina 4

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2013
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Monika Mackovíková (cvičící)
Garance
Mgr. Jitka Lidaříková
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
XN3_KAL Němčina 3 || XN3_USVP
Němčina 1, 2, 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětů je zdokonalení studentů v německém jazyce.
Osnova
 • 1. Vyjednávání dodací smlouvy. Článek Nummer eins im Bürobedarf.
  2. Zákaznický servis. Německé svátky. Dokumenty potřebné pro zahraniční obchod.
  3. První objednávka. Článek Deutsch-tschechische Außenwirtschaftsbeziehungen. Prohloubení komentování grafu/diagramu.
  4. Potvrzení/zamítnutí objednávky. Rozšiřování odborné terminologie (Textbausteine lekce 8), překladová a doplňková cvičení.
  5. Kupní smlouva. Porušení smlouvy, reklamace. Termín "höhere Gewalt".
  6. Článek Ein vertragswidriger Weiterverkauf. Obchodní značka.
  7. Rozšiřování odborné terminologie (Textbausteine lekce 9), překladová a doplňková cvičení.
  8. Problematika velkoskladů (hodnota skladovaného zboží, rizikové faktory, bezpečnostní opatření, pojišťovací předměty). Uzavírání pojistek (druhy pojistek).
  9. Obchodní dopisy (informace o zásilce, faktura, omluvný dopis kvůli zpoždění zásilky).
  10. Rozšiřování odborné terminologie (Textbausteine lekce 10), překladová a doplňková cvičení.
  11. Problematika přepravy zboží a přepravních firem, obalová technika. Článek Eine Speditionsfirma mit Tradition.
  12. Upomínková psaní (důvody pro zaslání upomínkových dopisů, opatření v případě nevyřízených upomínkových záležitostí). Shrnutí a opakování učiva.
Literatura
  povinná literatura
 • HÖPPNEROVÁ, V. Obchodujeme německy. Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-86-6. info
  doporučená literatura
 • NAVRÁTILOVÁ, H. Němčina - Maturitní témata. Petra Veselá, 2007. ISBN 978-80-86873-06-0. info
 • KEPRTOVÁ, M. Německo-český tematický slovník. Olomouc, 2005. ISBN 80-7182-192-6. info
Informace učitele
Požadavky na ukončení:
Schopnost formulace obchodních dopisů v rámci probrané tematiky.
Znalosti odborné slovní zásoby lekcí 7,8,9,10,11, její aplikace v překladových cvičeních a během komunikace.
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
Shodné jako pro ostatní formy studia
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2014.