YEVS_USV Etika veřejné správy

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2010
Rozsah
0/0/8. Seminář 8 HOD/SEM. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D. (cvičící)
doc. et doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Olecká (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martin Zielina (cvičící)
Garance
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vytvořit u studentů fundovaný pohled na úlohu a postavení lidí a ekonomických subjektů v konkurenčním prostředí, vzájemném styku veřejných institucí a občanů, a to s ohledem na etické aspekty jejich interakcí, vést je k vnímavosti k etickým problémům a k rozvíjení schopnosti individuálního etického úsudku v oblasti obchodních, pracovních a úředních vztahů. Studenti se seznamují s alternativními názory na pojetí a úlohu etiky ve veřejné správě a s praktickými způsoby jejího uplatňování z hlediska historie a současnosti. Absolvent by měl být schopen operativně řešit etické problémy při styku s občany a odbornou veřejností.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, zima 2011.