XR4_KAL Ruština 4

Moravská vysoká škola Olomouc
zima 2010
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
XR3_KAL Ruština 3 || XR3_USVP Ruština 3
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání představy o ruském jazyce, jeho specifikách a zásadních rozdílech mezi dvěma slovanskými jazyky: češtinou a ruštinou. Student načerpá bohatou slovní zásobu, potřebnou pro dorozumění se v řadě komunikačních situacích (s přihlédnutím k hovorové ruštině) a získá povědomí o ruské kultuře. Absolventi tohoto studia budou umět pracovat s ruským textem. Dosáhnou pokročilé jazykové úrovně, která jim umožní komunikaci nad běžnými tématy s rodilými mluvčími a osvojí si gramatická pravidla, která studentům umožní práci i s neznámým lexikem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, zima 2009, zima 2011, zima 2012, léto 2013, zima 2013, léto 2014, zima 2014, léto 2015.