YVEK_UEK Veřejná ekonomika

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2017
Rozsah
8/0/0. Přednáška 8 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Eva Jílková, Ph.D. (přednášející)
Prof. Ing. Jan Široký, CSc. (přednášející)
Garance
Prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující se základní charakteristikou veřejné ekonomiky, se stavem a úlohou veřejné ekonomiky v ČR. Student umí charakterizovat důvody, jež v historii vedly ke vzniku veřejné ekonomiky, zná příčiny existence veřejné ekonomiky a stručný vývoj až do současnosti. Dále dokáže definovat, co jsou to tzv. veřejné statky, a zhodnotit možnosti jejich financování. Student se orientuje v oblasti veřejných rozpočtů, zná jejich strukturu a dokáže popsat na současné problémy veřejných rozpočtů.
Osnova
 • Obsah předmětu:
  1. Úvod do předmětu Veřejná ekonomika.
  2. Vztah ekonomie a makroekonomie k veřejné ekonomii.
  3. Veřejná ekonomika a veřejné finance jako nástroj veřejné ekonomiky.
  4. Potřeba a důvody existence veřejné ekonomiky.
  5. Nedokonalost a neefektivnost trhu, externality.
  6. Veřejné statky.
  7. Financování veřejných statků.
  8. Rozpočtová soustava.
  9. Státní rozpočet.
  10. Rozpočty obcí a krajů.
  11. Fiskální a monetární politika jako nástroje hospodářské politiky.
  12. Veřejná ekonomika v ČR.
  Bloková výuka:
  blok I. - 1. - 6., blok II. - 7. - 12.
Literatura
  povinná literatura
 • POSPÍŠIL, R. Veřejná ekonomika: současnost a perspektiva. Praha: Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-112-3. info
 • POSPÍŠIL, R. Veřejná ekonomika. Olomouc: MVŠO, 2012. ISBN 978-80-7455-002-7. info
  doporučená literatura
 • STEJSKAL, J. Teorie a praxe veřejné ekonomiky. Praha: Wolter Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-526-9. info
 • PEKOVÁ, J. Veřejní finance: Teorie a praxe ČR. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-698-1. info
 • TETŘEVOVÁ, L. Veřejná ekonomie. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-79-5. info
 • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Mananžerské finance. Praha: C.H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-802-9. info
 • REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press, 2003. info
 • STRNECKOVÁ, Y., MALÝ, I. Veřejná ekonomie pro školu a praxi. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-112-6. info
Informace učitele
Zápočet: 1 aktivní vystoupení za semestr, zápočtový test (min. 60 %).
Zkouška: písemný test.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, léto 2018, zima 2018, léto 2019, zima 2019, léto 2020.