YGE_UEK Geografická ekonomie

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2014
Rozsah
6/0/0. Přednáška 6 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět vede k seznámení se vznikem a vývojem světové ekonomiky z pohledu geografických segmentů, k pochopení mezinárodních ekonomických vztahů včetně jejich teoretických základů, k objasnění geopolitické charakteristiky a tendencí globální a regionální problematiky světové ekonomiky. Student umí: - charakterizovat jevy a vývojové procesy ve světové ekonomice, - definovat hlavní soudobé tendence a mezinárodní ekonomické vztahy včetně jejich koordinace, - vyhodnotit silná a slabá místa globálních a regionálních aspektů světové ekonomiky, - zhodnotit ekonomické problémy současné doby, - argumentovat vznikající důsledky poruch nerovnováhy v ekonomice, - využívat základní matematicko-statistický aparát pro geografické modelování, analýzu a interpretaci ekonomických dat a procesů, - vyhledávat, třídit, klasifikovat a interpretovat ekonomická data a informace, - spolupracovat s ostatními členy týmu, který má jasně vymezený cíl a aktivně prezentovat vlastní názory či názory týmu.
Osnova
 • 1. Světová ekonomika jako reálný sociálně ekonomický systém (vznik, vývoj, role aktérů ve světové ekonomice)
  2. Evropská hospodářská a měnová unie (podstata, vznik, fungování, institucionální zabezpečení a perspektivy)
  3. Politiky a rozpočet Evropské unie (fungování vnitřního trhu, vývoj, problémy)
  4. Využití matematicko-statistického aparátu pro geografické modelování, analýzu a interpretaci ekonomických dat a procesů
  5. Projektová výuka - globální a regionální aspekty světové ekonomiky na vybraném geografickém segmentu (Severní Amerika)
  6. Projektová výuka - globální a regionální aspekty světové ekonomiky na vybraném geografickém segmentu (Afrika)
  7. Projektová výuka - globální a regionální aspekty světové ekonomiky na vybraném geografickém segmentu (Západní a Střední Evropa)
  8. Projektová výuka - globální a regionální aspekty světové ekonomiky na vybraném geografickém segmentu (Východní a Severní Evropa)
  9. Projektová výuka - globální a regionální aspekty světové ekonomiky na vybraném geografickém segmentu (Asie)
  10. Prezentace jednotlivých projektů
Literatura
  povinná literatura
 • CIHELKOVÁ, A. Aktuální otázky světové ekonomiky. Proměny a governance. Praha: Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-104-8. info
 • BIČÍK, I. Makroregiony světa. Praha: Nakladatelství České geografické společno, 2009. ISBN 978-80-86034-78-2. info
 • CIHELKOVÁ, A. Světová ekonomika: obecné trendy rozvoje. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-155-0. info
 • ŽÍDEK, L. Dějiny světového hospodářství. Praha: Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-035-2. info
 • BIČÍK, I. Hospodářský zeměpis: globální geografické aspekty světového hospodářství. Praha: Nakladatelství České geografické společno, 2003. ISBN 978-80-86034-90-4. info
Informace učitele
- aktivní účast na přednáškách (80 %),
- schválený projekt Globální a regionální aspekty světové ekonomiky na vybraném geografickém segmentu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018.