XSEK_UEK Světová ekonomika

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2014
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Eva Jílková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Stanislav Pavlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Stanislav Pavlík, Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující se základními charakteristikami světového hospodářství, v jeho historickém vývoji až po současnost. Hlavní důraz je kladen na procesy globalizace, integrační seskupení, mezinárodní hospodářské instituce a charakteristiky světových hospodářských center. Přehled obsahuje hospodářské údaje rozhodujících ekonomických velmocí i jejich hospodářské vztahy k ČR. Jsou popsány finanční krize, jejich důsledky i příčiny, jsou charakterizovány nástroje, formy a metody integrace, jakožto i jejich historický vývoj včetně zapojení ČR do těchto procesů. Jsou popsány funkce a postavení WTO, MMF a dalších mezinárodních hospodářských a finančních institucí, procesů, fenoménů současného hospodářského vývoje včetně perspektiv.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2012, léto 2013, léto 2015.