YLM_UMM Logistický management

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2012
Rozsah
8/0/0. Přednáška 8 HOD/SEM. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ekaterina Chytilova, Ph.D. (přednášející)
Ing. Anežka Machátová (cvičící)
MUDr. RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA (cvičící)
Garance
Ing. Anežka Machátová
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti logistiky a logistického managementu. Logistický management je způsob řízení podniku tak, aby pohyb materiálu a zboží od dodavatelů do podniku a na jednotlivá pracoviště, stejně jako výrobků a polotovarů z pracovišť a podniku k zákazníkům byl plynulý, co nejrychlejší a s co nejnižšími náklady. Cílem studia v teoretické části předmětu je pochopení logistického systému, jeho funkcí, členění a vlivu na organizační strukturu podniku. V praktické části je cílem seznámení se s materiálovým hospodářstvím, s pracovními prostředky, s technologiemi a informačními systémy.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2007, léto 2008, léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2013, léto 2014, léto 2015, léto 2016, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.