XOS_UIF Operační systémy

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2012
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Jan Lavrinčík, DiS., Ph.D.
Moravská vysoká škola Olomouc
Předpoklady
XTS1_UIF Teorie systémů 1 || XTS2_UIF Teorie systémů 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s pojetím a fungováním operačních systémů v oblasti ICT. Základ a úvod do studia problematiky jednotlivých oblastí operačních systémů, jež předpokládá další rozvoj ve speciálních disciplinách informačního základu ústavu informatiky. Záměrem je na praktických ukázkách prostřednictvím 12 lekcí ve formě hodinových cvičení vysvětlit základní pojmy, vývoj a představy o fungování standardních a alternativních operačních systémů. Ukázky jsou zaměřeny na virtualizaci operačních systémů, konfiguraci klíčových funkcí a ukázky elementárních skriptovacích a programovacích technik. V rámci cvičení je důraz kladen na přiblížení a nácvik klíčových dovedností orientovaných na praxi.
Osnova
 • 1. Operační systémy v historickém kontextu:
  - Historie a vývoj OS.
  - Technické objevy a patenty v souvislosti s OS
  - Jádro operačního systému a jeho vazba na HW.
  - Multithreading a multitasking.
  - Šifrovací a komprimační algoritmy v operačních systémech.
  2. Operační systémy Windows s monolitickým jádrem:
  - Práce s registry systému.
  - Systémová nastavení.
  - Virtualizace systému.
  3. Operační systémy Windows s hybridním jádrem:
  - Práce s registry systému.
  - Systémová nastavení (gpedit.msc, datové zdroje ODBC, služby).
  - Virtualizace systému pomocí Virtual machine a VM VirtualBox.
  4. Alternativní operační systémy:
  - Virtualizční nástroje pro alternativní OS.
  - Jádro alternativních OS.
  5. Operační systémy Mac OS X:
  - Vývoj systémů na platformě Mac OS
  - Virtualizace Mac OS X.
  - Macintosh File System (MFS) a Hierarchical File System (HFS).
  6. Operační systémy Mac OS X:
  - Vývojové nástroje v Mac OS X.
  - Techniky programování, příklady vývoje aplikací.
  7. Operační systémy Mac OS X:
  - Techniky programování, příklady vývoje aplikací.
  8. Operační systémy Mac OS X:
  - Zabezpečení a firewall Mac OS X.
  - Systémová nastavení a multiboot.
  - Parralels Desktop.
  - Aplikace pro MacOS X.
  9. Operační systém Google Chrome OS:
  - Služby Google, přihlášení do systému.
  - Gmail a jeho význam pro Google Chrome OS.
  - Aplikace Google OS.
  10. Operační systémy Linux a Unix:
  - Linuxové distribuce.
  - Nastavení a správa systému.
  - Grafické nádstavby Linux.
  11. Operační systémy Linux a Unix:
  - Programování v Linuxu.
  - Serverové instalace a jejich specifika.
  - Aplikace pro OS Ubuntu Linux.
  12. Operační systémy pro mobilní platformy:
  - Operativní systém iOS (iPhone, iPad).
  - Windows Mobile.
  13. Operační systémy pro mobilní platformy:
  - Operační systémy Symbian a MeeGoo.
  - Operační systém Bada.
  - Srovnávací analýzy operačních systémů.
Literatura
  povinná literatura
 • Horák J. BIOS a setup: průvodce základním nastavením počítače. Computer Press, Brno, 2010. ISBN 978-80-251-3035-3. info
 • Pogue D. Mac OS X Snow Leopard: Kompletní průvodce. Computer Press, Brno, 2010. ISBN 978-80-251-2793-3. info
 • Kochan S.G. Objective-C 2.0: výukový kurz programování pro Mac OS X a iPhone. Computer Press, Brno, 2010. ISBN 978-80-251-2654-7. info
 • Bíbr I. Ubuntu 10.04: praktická příručka uživatele Linuxu. Computer Press, Brno, 2010. ISBN 978-80-251-3121-3. info
 • Stanek W.R. Windows group policy administrator's pocket. Computer Press, Brno, 2010. ISBN 978-80-251-2920-3. info
 • Bitto O. 1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 7. Computer Press, Brno, 2010. ISBN 978-80-251-2885-5. info
 • Harrison R. Programujeme aplikace pro Symbian OS v jazyce C++. Computer Press, Brno, 2006. ISBN 978-80-251-1243-8. info
Informace učitele
Požadavky pro udělení zápočtu:
- 90% účast na cvičeních, za max. 1 neúčast navíc možnost vypracovat náhradní seminární práce na zadané téma
- vyhotovení seminární práce na praktické řešení z manažerské praxe
- prezentace aktuality z oblasti OS x alternativních OS zpracované v programu PowerPoint
- absolvování závěrečného písemného testu
Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem:
Shodné jako pro ostatní formy studia
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2011, léto 2013.