XF1_KAL Francouzština 1

Moravská vysoká škola Olomouc
léto 2012
Rozsah
0/2/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová
Moravská vysoká škola Olomouc
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cíl předmětu: Cílem předmětu je získání pevných základů francouzské fonetiky a mluvnických struktur, osvojení si obecné slovní zásoby a základních gramatických jevů (slovesa 1.třídy, nepravidelná slovesa ?tre a avoir, členy určité a neurčité, tvoření množného čísla, otázek a záporu, přivlastňovací zájmena a opisný budoucí čas). Osnova semináře: 1. Úvodní lekce o francouzské výslovnosti; výslovnost jednotlivých hlásek; přízvuk, intonace, vázání; pravopis; francouzská abeceda; pozdrav, představování 2. Sloveso parler; zápor, vyjadřování podmětu, otázka est-ce que, rod podstatných jmen 3. Pádové vztahy; předložky dans - ?, sloveso ?tre 4. Člen ve jmenném přísudku; předložka u jmen zemí a měst; sloveso faire 5. Množné číslo podstatných a přídavných jmen, slovesa 1.třídy parler (écouter); aller 6. Sloveso avoir (přítomný čas); stažený člen au, aux, sloveso espérer 7. Přivlastňovací zájmeno mon, son, votre; číslovky 1-10, opakování - test 8. Rod podstatných jmen, člen určitý a neurčitý, 9. Ženský rod přídavných jmen, il y a 10. Přivlastňovací zájmena nesamostatná, sloveso aller 11. Opisný budoucí čas (aller + infinitiv), avoir ?; 12. De po výrazech množství, předložky devant - avant; opakování 13. Zápočet- test
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2009, léto 2010, léto 2011, léto 2013.